Hvornår giver det mening at hyre en entreprenør?

Inden for byggebranchen skelner man mellem tre typer af entrepriser: Totalentreprise, hovedentreprise og fagentreprise.

Totalentreprise er, når entreprenøren står for hele byggeprojektet lige fra udarbejdelse af tegninger, indhentning af byggetilladelse, styring af byggeriet og samtlige opgaver med at udføre selve byggeriet.

Hovedentreprise er, når bygherren selv er hovedansvarlig for byggeprojektet og står for at udarbejde tegninger og indhente tilladelser, mens han overlader selve det praktiske arbejde med at udføre byggeriet til entreprenøren.

Fagentreprise er, når bygherren selv er hovedansvarlig for byggeprojektet og koordineringen af håndværkerne, som påtager sig entreprisen inden for deres respektive fag.

Som du måske kan regne ud, er entreprenør en meget bred betegnelse, som i princippet kan dække alle faggrupper inden for håndværksfagene. Det er ikke en beskyttet titel, hvor der er krav om en bestemt uddannelse.

Generelt kan man sige, at det giver mest mening at hyre en entreprenør til et større byggeprojekt. Om du vælger at hyre en totalentreprenør, hovedentreprenør eller fagentreprenør vil naturligvis afhænge af byggeriets omfang og dit temperament. De fleste entreprenører påtager sig alle former for entrepriser, hvis blot de har ledige ressourcer til at påtage sig opgaven.